تماس با ما

آدرس: کرج – خیابان گلشهر -خیابان  اختر شرقی تقاطع یاسمن شمالی

شماره تلفن : ۳۴۶۱۴۵۷۹-۰۲۶
شماره تلفن :۳۴۶۰۵۹۹۸-۰۲۶
شماره همراه : ۸۱۳۱۲۰۸-۰۹۹۱

ایمیل: takposh.com@gmail.com

ساعت کاری: از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷ روزهای پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۴