خرید از فروشگاه “تک پوش”

# کد کالا نام محصول قیمت واحد (تومان) تعداد مجموع (تومان)
1 74 دستگاه حجامت اقایان +هدیه و تخفیف 85,000 عدد 85,000 حذف
  • ردیف هایی که * در ابتدای نام محصول است دارای خصوصیات انتخاب شده است.
  • ردیف هایی که ابتدای نام محصول ** است به عنوان محصول هدیه توسط شما انتخاب شده است و رایگان است.